Setup Menus in Admin Panel

Co je to digitalizace?

Jak byste vysvětlili pojem digitalizace? Spojíte si jej s digitálním zpracováním a přehráváním zvuku na CD? Nebo s použitím robotů na montážní lince? Nebo dokonce se zdánlivě „inteligentním“ chováním postav v počítačové hře? Možná jste si již všimli, že ačkoli se neustále mluví o digitalizaci, tento termín je pro mnoho lidí stále trochu nejasný a těžko pochopitelný.

Správně řečeno, digitalizace je pouze digitální zpracování a reprodukce informací, např. ve videu nebo na počítači, kde jsou analogové informace, jako jsou obrázky neb

o zvuk, uloženy v digitálních jednotkách. V našem jazyce se však digitalizace často rovná digitální transformaci či automatizaci.

V našem světě se neustále stává, že analogové signály jsou převáděny na digitální signály a naopak. Ale víte, jaký je vlastně rozdíl mezi analogovým a digitálním signálem?

Analogový signál je nekonečně variabilní a může přenášet více než jednu jedinečnou informaci. To zahrnuje například cvrlikání ptáka, zpěv člověka, zobrazení hodin s číselníkem nebo fotografii v albu. Tyto signály mají společné to, že se jejich kvalita časem snižuje (např. fotografie se zbarvují žlutě) a nelze je prostorově dobře transportovat.

Na druhé straně digitální signály obsahují informace, které lze jasně identifikovat. Můžou být vždy reprodukovány ve stejné kvalitě a přepravovány prostorem bez problémů. Patří sem například soubor MP3, ve kterém je uložena hudba, hodinky s digitálním displejem nebo naskenované a digitalizované fotografie uložené na PC. Kvalita souborů v průběhu času neklesá, fotografie lze vytisknout znovu a znovu ve stejné kvalitě a hudbu lze vždy ve stejné kvalitě přehrávat.

Zde můžete vidět, jak kdysi vypadala pokladna s analogovým displejem:

Digitální transformace se týká zavedení digitálních pracovních metod a programů – procesů uvedených digitalizací do pohybu.

S digitální transformací je přímo spojena také automatizace jednotlivých pracovních kroků nebo celých procesů. V tomto případě stroje, továrny nebo zařízení provádějí pracovní kroky nebo celé procesy nezávisle na člověku.

Zde hraje důležitou roli umělá inteligence: stroj, robot atd. je vyroben tak, aby dokázal nezávisle a samostatně provádět pracovní kroky a řešit problémy. Například v počítačových hrách je lidská inteligence napodobována algoritmy, takže herní postavy „zdánlivě“ reagují inteligentně.

Definice

Digitalizace

…původně znamená pouze digitální zpracování a reprezentace informací. V běžném užívání je však často chápána jako digitální transformace a automatizace.

Digitální transformace

…popisuje změny ve společnosti způsobené digitalizací. Zahrnuje také automatizaci pracovních postupů a procesů.

Digitalizace (vytvoření CD nebo videa, zaznamenání informací do počítače atd.) -> vede k ->

Digitální transformaci (automatizace, využití počítačových programů, tvorba umělé inteligence, nakupování na Amazonu atd.)

Příklad

Pan Weber již od roku 1990 pracuje jako pokladní pro jeden známý řetězec supermarketů. Jeho pokladna digitálně zobrazuje čísla, které pan Weber zadá a vypočítá konečnou částku. Digitalizace byla v tomto případě již dokončena.

Když jsou testovány první samoobslužné pokladny, ve kterých lidé skenují své zboží sami a pak platí přímo stroji, je pan Weber zpočátku skeptický. Co to bude znamenat pro jeho každodenní práci a bude vůbec v práci potřebný? Nahrazení starých pokladen novými automatickými samoobslužnými pokladnami s digitálním displejem a skenovacím zařízením lze označit jako digitální transformaci. Skutečnost, že tyto registrační pokladny samostatně zobrazují splatnou částku, hotovost a dávají zbývající peníze po zadání jednotlivých produktů, se nazývá automatizace.

Pan Weber se mezitím dostal na novou pozici. Nyní pomáhá nemalému počtu zákazníků, kteří mají problémy se samoobslužnými pokladnami. Některé výrobky nejsou tak snadno skenovatelné, někdy se objevuje chybová zpráva, protože zboží nebylo na přístroj položeno správně, při nákupu alkoholu musí navíc ještě zkontrolovat věk zákazníků a mnoho dalšího. Ve špičce pan Weber nadále sám sedí u pokladny a současně se ujímá úkolů řízení.

Pan Weber se tak dostal do pracovního prostředí 4.0, kde jsou naštěstí lidské dovednosti stále zapotřebí. Nicméně, počet zaměstnanců může být změnami obecně snížen.

Koho ale přesně ovlivňuje digitalizace a digitální transformace a jakým způsobem? Zde lze obecně rozlišit mezi vlivy na společnosti, jednotlivce, vědu, výzkum a stát, které můžeme souhrnně označit jako aktéry digitalizace:

  • Společnosti

Společnosti používají roboty na montážní lince, například ke zvýšení produktivity, nebo samoobslužné pokladny v supermarketech ke snížení osobních nákladů. Například pro řetězec supermarketů digitalizace na jedné straně znamená, že pracovní procesy mohou být efektivnější, čímž se šetří náklady, ale na druhou stranu také to, že musí být neustále aktualizovány, aby udržely krok s konkurencí.

  • Jednotlivci

Když jsou procesy ve společnosti digitalizovány, jsou to obvykle lidé, které to ovlivní nejvíce. Například pokladní v supermarketu je pověřena novým úkolem nebo je v případě použití samoobslužných pokladen propuštěna. Ovlivňuje to však i manažery, jako je například generální ředitel mobilní telefonní společnosti, který musí přijít s novou strategií pro vývoj cenově dostupného chytrého telefonu.

  • Věda a výzkum

Věda a výzkum se podrobně zabývají procesy digitalizace, vyvíjejí se nové počítačové programy, stroje a roboty. Například na univerzitách je digitalizace vnímána také z etického hlediska a zkoumají se dopady digitalizace na naši společnost a to, jak s nimi nejlépe zacházet.

  • Stát

A nakonec, do digitalizace je zapojen i stát. Vláda ČR schválila svým usnesením č. 629 dne 3. října 2018 průřezový strategický dokument Digitální Česko, který se týká veškerých dopadů digitalizace na hospodářství a společnost. Jde o soubor koncepcí zajišťující předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky. Jeho náplň je možné definovat pojmem: “Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+”. “Digitální Česko” zastřešuje tři pilíře (dílčí koncepce), které tvoří jeden logický celek: Česko v digitální Evropě, Informační koncepce ČR a Koncepce Digitální ekonomika a společnost.

Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii v digitální agendě, přes digitální veřejnou správu, až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky ČR na digitalizaci.  

(zdroj:https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-spolecnost/program-digitalni-cesko—243487/)

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Search Courses