Setup Menus in Admin Panel

Typy cloudů

Nyní již víte, že oblasti, ve kterých lze využít Cloud computing, jsou takřka neomezené. Zbývá jen objasnit, jaké typy cloudů existují.

NIST (Národní Insititut Standardů a Technologie) vymezila čtyři základní typy cloudů:

  • Veřejný Cloud
  • Soukromý Cloud
  • Komunitní Cloud
  • Hybrid Cloud

Tato kategorizace je o doručování Cloud Computingu na základě poptávky cílové skupiny. Pojďme nyní projít jednotlivé kategorie.

Veřejný Cloud: V případě tohoto typu cloudu jsou cloudové zdroje dostupné široké veřejnosti. Což znamená, že jsou dostupné pro každého. Jednotliví uživatelé tohoto typu cloudu neví, kdo další má do cloudového uložiště přístup. Cloud je sdílen se všemi, kteří ho chtějí používat.

V této “klasické podobě” cloudu je infrastruktura tohoto cloudu spravována a řízena jejím poskytovatelem. Toto se děje mimo síť. To znamená, že infrastruktura není umístěna u jednotlivců, kteří ji využívají, ale je distribuována do externích datových center a serverů. Poskytovateli takto velkých cloudů jsou většinou velké společnosti.

Výše byly uvedeny konkrétní příklady těchto veřejných cloudů: Google and Microsoft operate public clouds. Všechny služby cloudu, které jsou dostupné pro širokou veřejnost, spadají pod Public Cloud Computing.

Zapamatujte si

Amazon Web Services (AWS) je průkopníkem mezi veřejnými cloudy a poskytovateli IaaS

Amazon Web Services (AWS), dceřiná společnost gigantu Amazon, byli průkopníkem v Cloud Computingu.

Amazon se velmi rychle na to rozhodl pronajímat své obrovské serverové kapacity jiným společnostem. Z ekonomického hlediska to byl velmi dobrý tah. Od svého založení v roce 2006 se Amazon Web Services stala jednou z nejprodávanějších divizí společnosti.

Od roku 2019 je AWS předním světovým poskytovatelem cloudových služeb typu Infrastruktura jako služba (IaaS), jejími zákazníky je mnoho velkých společností.

Věděli jste například, že v roce 2019 streamingová služba Netflix, bookingová Airbnb nebo dokonce americká kosmická agentura NASA využívali úložné kapacity AWS?   

Soukromý Cloud: Tento typ cloudu je exkluzivní. Tato cloudová infastruktura je využívána pouze jednotlivcem. Síťové servery jsou vyhrazené, nebo dokonce vytvořené pouze pro jednu společnost. Nikdo jiný k tomuto cloudu nemá přístup.

Soukromé cloudy mohou být lokalizovány v areálu společnosti, případně je možné si je pronajmout od poskytovatelů. Také mohou být on-site nebo off-site.

Takže, pokud je cloud rezervovaný pouze pro korporátní účely, je to soukromý cloud. To znamená, že společnost Amazon poskytovala své soukromé cloudy předtím, než byla založená společnost AWS – ale pouze Amazon využíval své vlastní IT zdroje. 

Důležité

Typ Cloudu = Typ rozmístění

U cloudů nezáleží jen na tom, jak jsou používané, ale kým jsou používané. Jinými slovy jde o to, jak je nabídka IT dodávána a kolik společností či jednotlivců má přístup ke cloudu!

Z toho vyplývá, že vaše soukromě využívané uložiště, jako je např.: Dropbox, není soukromý cloud, ale veřejný cloud.

A to proto, že pod Dropboxem se neskrývá žádný exkluzivní cloud, který by byl vytvořený pouze pro vás. Právě naopak, cloudová struktura Dropboxu je otevřena každé společnosti i jednotlivci, kteří ji chtějí využívat.

Komunitní Cloud: Tento typ cloudu je v jistém smyslu soukromým cloudem, ale s poněkud rozšířeným okruhem uživatelů. V tomto cloudovém modelu sdílí konkrétní komunita cloudové zdroje.

Tato komunita je obvykle tvořena jednotným podnikatelským sektorem, jež má podobné zájmy a potřeby. Cílem komunitního cloudu je ušetřit výdaje v porovnání s privátním cloudem.

Hybrid Cloud: A konečně hybrid cloud. To je v podstatě něco mezi privátním a komunitním cloudem.

V případě hybridního cloudu se mohou společnosti rozhodnout, jestli budou ukládat jen nějaká (a jaká) data do veřejného cloudu. Některá data, ale chtějí firmy ponechat uložená na soukromém cloudu. Ve většině případů je pořád prioritou ochrana údajů a zabezpečení dat. Zkrátka, firmy využívající hybrid cloud mohou některá data ukládat na veřejném cloudu, a jiná – např. interní data – mohou ukládat na soukromém cloudu.

To nám definuje čtyři typy cloudů(four types of clouds). Obrázek níže nám je všechny shrne a jak vidíte, je to zkrátka o tom, jak se lidé ke svým datům uloženým na cloudu dostanou.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Search Courses