Setup Menus in Admin Panel

Téma

První seznámení

Dokážete si představit, že by běžný člověk potřeboval 181 miliónů let ke stažení veškerých dat z internetu? Toto obrovské množství všech dnes dostupných dat a způsob, jakým jsou zpracovány, se nazývá big data (česky velká data).

Jak se dozvíte v této kapitole, s velkými daty se setkáváme denně, často aniž bychom o tom sami věděli. Dozvíte se o výhodách i nevýhodách velkých dat a jak je často správné zacházení s tímto obrovským množstvím údajů důležitější než data sama.

Praktický význam – k čemu využijete znalosti a dovednosti

Nejen IT specialisté, ale téměř každý narazí na tzv. big data v každodenních situacích, například při návštěvě doktora, surfováním po sociálních sítích jako je Facebook, Instagram anebo hledáním na Googlu. Znalost použití velkých dat a možnosti i nástrahy, které s tím mohou souviset, může být relevantní jak pro vaše osobní používání internetu, tak i pro váš profesní život, možná ve společnosti, která se analyzováním velkých dat zabývá.

Stručný přehled učebních cílů a kompetencí

Tato kapitola vám poskytne základní znalosti o velkých datech. Poznáte 3-V model a zjistíte, jak je velké množství dat shromažďováno a analyzováno. Poté se dozvíte o účelech, pro které jsou využívány znalosti získané z velkého množství dat a rizika spojená s jejich zpracováním. Uvidíte, proč v posledních letech ochrana dat nabývá na důležitosti, a pochopíte, že nakládání s velkými daty představuje pro společnosti i jednotlivce velké výzvy.

Učební cíle

Pochopíte a dokážete popsat pojem big data.

Budete vědět, jak používat big data.

Pochopíte a dokážete vysvětlit, jak je velké množství dat sbíráno a analyzováno.

Dozvíte se, jaké výzvy a rizika velká data přinášejí.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Search Courses