Setup Menus in Admin Panel

Cíle projektu


InVET vytvoří originální výukový materiál, který bude u studentů odborného vzdělávání a přípravy sloužit jako prvotní impuls v získávání znalostí o Průmyslu 4.0.

Přínosy


InVET poskytne uživatelům prostřednictvím ucelených informací o 4. průmyslové revoluci možnost rozšířit si znalosti v oblasti technického vzdělání a lépe se uplatnit na trhu práce.

Cílová skupina


Projekt InVET je určený pro každého, koho zajímá odpověď na otázku: Co je Průmysl 4.0?